KONKURSY

 

 

Od ponad dwóch dekad organizujemy liczne konkursy, których celem jest popularyzacja postaw, działań i wartości, przyczyniających się do poprawy jakości środowiska.
Nagrody przyznajemy zarówno instytucjom, przedsiębiorcom, samorządom, fundacjom, jak i osobom indywidualnym, mającym niebagatelny wpływ na gospodarkę odpadami, ochronę klimatu, poprawę jakości powietrza oraz popularyzację właściwych postaw prośrodowiskowych w naszym kraju.

GALA KONKURSOWA

Nagroda Pracy Organicznej

 

Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska
im. Wojciecha Dutki to inicjatywa, której celem jest uhonorowanie osiągnięć osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagujących postawy promujące ochronę środowiska.

Więcej informacji:

Puchar Recyklingu

 

Jest organizowany od 2000 roku przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”. To jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów
i działania edukacyjne.

Więcej informacji:

Promotor Czystej Energii

 

Tytuł Promotora Czystej Energii przyznawany jest osobom działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także jednostką prowadzącym działania edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji:

Dyrektor Roku Zakładów Oczyszczania Miast

 

Celem konkursu  jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

Więcej informacji:

Ekoodpowiedzialni w biznesie

 

Jest organizowany od 2011 roku i ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw z branży przemysłowej podejmujących inicjatywy na rzecz środowiska.

Więcej informacji:

Inspiracje w Przestrzeni

 

Jest organizowany od 2011 roku przez redakcję miesięcznika „Zieleń Miejska”. Działanie ma na celu promowanie oryginalnych projektów parków i ogrodów w miastach.

Więcej informacji:

0
ZREALIZOWANE KONKURSY
0
WYRÓŻNIEŃ
0
UCZESTNIKÓW
0
UMÓW PARTNERSKICH
0
WRĘCZONYCH STATUETEK
0
KOMISJI I KAPITUŁ

KONTAKT

MAŁGORZATA
MASŁOWSKA-BANDOSZ

dyrektor ds. edukacji ekologicznej

Niepoprawna optymistka od 12 lat związana z firmą ABRYS. Nie myśli o pracy tylko wtedy, gdy właśnie pracuje. Dostrzega szczegóły, których nikt nie widzi, a które robią różnicę. Mimo że już nie uczy w szkole, to wciąż chętnie bywa nauczycielką. Edukuje nawet w czasie urlopu. Organizuje odpadowe warsztaty kreatywne dla uczniów w zaprzyjaźnionej szkole oraz przedszkolu. Aby się zrelaksować po pracy, popołudniami wycina, skleja, maluje i koloruje ze swoimi dziećmi albo zajmuje się ogrodem społecznym, który założyła na swoim osiedlu. Zawsze zabiegana – w przenośni i dosłownie – ale nigdy nie odbiega od tematu ekoedukacji.

tel. 784 001 823

[email protected]

ZNAJDŹ NAS W SIECI: