ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124,  ul. Daleka 33,  zarejestrowana w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410
NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807

Zarząd

Magdalena Dutka
Prezes Zarządu

Robert Rosa
Wiceprezes Zarządu

Sekretariat

Ula Łączna
asystentka zarządu

kontakt@abrys.pl
tel. +48 660 750 946

Czasopisma branżowe – redakcje

Tomasz Szymkowiak
dyrektor ds. wydawnictw

t.szymkowiak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 06

Piotr Talaga
redaktor naczelny wydawnictw

p.talaga@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 31

5 (6)

Piotr Talaga
z-ca redaktor naczelnej

p.talaga@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 31

1

Dominik Szymański
redaktor prowadzący

d.szymanski@abrys.pl
tel. +48 539 549 451

3

Piotr Urbaniak
redaktor prowadzący

p.urbaniak@abrys.pl
tel. +48 539 549 457

4

Judyta Więcławska
redaktor prowadząca

j.wieclawska@abrys.pl
tel. +48 728 971 345

Prenumerata

Karolina Jankowiak
kierownik działu

k.jankowiak@abrys.pl
tel. +48 728 973 098

Marta Zielińska
specjalista ds. prenumeraty

m.zielinska@abrys.pl
tel. +48 881 932 991

Wiktoria Dydymska
specjalista ds. prenumeraty

w.dydymska@abrys.pl
tel. +48 660 751 208

Reklama

Katarzyna Witowska-Góra
kierownik działu reklamy

k.witowska-gora@abrys.pl
tel. +48 728 970 363

Katarzyna Szyińska
specjalista ds. kluczowych klientów

k.szyinska@abrys.pl
tel. +48 784 001 822

Anna Piechowiak
specjalista ds. reklamy

a.piechowiak@abrys.pl
tel. +48 784 001 820

Dorota Szypulska
specjalista ds. reklamy

d.szypulska@abrys.pl
tel. +48 784 001 819

Agnieszka Orlikowska
specjalista ds. reklamy

a.orlikowska@abrys.pl
tel. +48 

Martyna Matuszczak
koordynator techniczny

m.matuszczak@abrys.pl
tel. +48 539 549 450

Konferencje i szkolenia

Piotr Matuszewski
dyrektor ds. rozwoju

p.matuszewski@abrys.pl
tel. +48 604 417 157

Jaśmina Labus
kierownik Działu Szkoleń i Konferencji

j.labus@abrys.pl
tel. +48 784 036 987

Paulina Wolna
zastępca kierownika Działu Szkoleń i Konferencji

p.wolna@abrys.pl
tel. +48 881 932 976

Łukasz Kawa
manager ds. promocji i sponsoringu

l.kawa@abrys.pl
tel. +48 608 376 797

Marta Kazimierczak
project manager

m.kazimierczak@abrys.pl
tel. +48 784 036 989

Jakub Koronowski
project manager

j.koronowski@abrys.pl
tel. +48 784 036 990

Piotr Węgielewski
asystent Działu Szkoleń i Konferencji

p.wegielewski@abrys.pl
tel. +48 784 001 825

Edukacja Ekologiczna i portal Ekoedu.com.pl

Małgorzata Masłowska-Bandosz
dyrektor ds. edukacji ekologicznej

m.maslowska@abrys.pl
tel. +48 784 001 823

Mikołaj Maternik
koordynator projektów edukacyjnych

m.maternik@abrys.pl
tel. +48 539 549 454

Kinga Potocka
koordynator projektów edukacyjnych

k.potocka@abrys.pl
tel. +48 784 001 817

PortalKomunalny.pl

Małgorzata Łukaszewicz
PortalKomunalny.pl

m.lukaszewicz@abrys.pl
tel. +48 728 971 203

Księgowość

tel. +48 61 655 81 12