ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124,  ul. Daleka 33,  zarejestrowana w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410
NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807

Zarząd

Magdalena Dutka
Prezes Zarządu
m.dutka@abrys.pl

Robert Rosa
Wiceprezes Zarządu
r.rosa@abrys.pl

Sekretariat

Natalia Narloch
asystentka zarządu
kontakt@abrys.pl
tel. +48 660 750 946

Czasopisma branżowe – redakcje

Tomasz Szymkowiak
dyrektor ds. wydawnictw
t.szymkowiak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 06

Piotr Talaga
redaktor naczelny wydawnictw
p.talaga@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 31

5 (6)

Piotr Talaga
z-ca redaktor naczelnej
p.talaga@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 31

Barbara Krawczyk
redaktor
b.krawczyk@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 33

1

Dominik Szymański
redaktor prowadzący
d.szymanski@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 35

3

Szymon Pewiński
redaktor prowadzący
s.pewinski@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 66

4

Małgorzata Łukaszewicz
redaktor prowadząca
m.lukaszewicz@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 32

Prenumerata

Karolina Jankowiak
kierownik działu
k.jankowiak@abrys.pl
tel. +48 728 973 098

Marta Zielińska
specjalista ds. prenumeraty
m.zielinska@abrys.pl
tel. +48 881 932 991

Reklama

Katarzyna Witowska-Góra
kierownik działu reklamy
k.witowska-gora@abrys.pl
tel. +48 728 970 363

Katarzyna Szyińska
specjalista ds. kluczowych klientów
k.szyinska@abrys.pl
tel. +48 784 001 822

Anna Piechowiak
specjalista ds. reklamy
a.piechowiak@abrys.pl
tel. +48 784 001 820

Dorota Szypulska
specjalista ds. reklamy
d.szypulska@abrys.pl
tel. +48 784 001 819

Agnieszka Orlikowska
specjalista ds. reklamy
a.orlikowska@abrys.pl
tel. +48 

Martyna Matuszczak
koordynator techniczny
m.matuszczak@abrys.pl
tel. +48 539 549 450

Konferencje i szkolenia

Piotr Matuszewski
dyrektor ds. rozwoju
p.matuszewski@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 07

Paulina Wolna
p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Konferencji
p.wolna@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 23

Łukasz Kawa
manager ds. promocji i sponsoringu
l.kawa@abrys.pl
tel.: +48 61 655 81 29

Marta Kazimierczak
project manager
m.kazimierczak@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 98

Julia Gostyńska
project manager
j.gostynska@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 10

Piotr Węgielewski
asystent Działu Szkoleń i Konferencji
p.wegielewski@abrys.pl
tel. +48 784 001 825

Edukacja Ekologiczna i portal Ekoedu.com.pl

Małgorzata Masłowska-Bandosz
dyrektor ds. edukacji ekologicznej
m.maslowska@abrys.pl
tel. +48 784 001 823

Mikołaj Maternik
koordynator projektów edukacyjnych
m.maternik@abrys.pl
tel. +48 539 549 454

Marta Siatka
koordynator projektów edukacyjnych
m.siatka@abrys.pl
tel. +48 660 762 427

Kinga Potocka
koordynator projektów edukacyjnych
k.potocka@abrys.pl
tel. +48 784 001 817

PortalKomunalny.pl

Jakub Wojajczyk
wydawca serwisu PortalKomunalny.pl
j.wojajczyk@abrys.pl
tel. +48 728 971 203

Księgowość

ksiegowosc@abrys.pl
tel. +48 61 655 81 12