ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124,  ul. Daleka 33,  zarejestrowana w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410
NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807

Zarząd

Magdalena Dutka
Prezes Zarządu

Robert Rosa
Wiceprezes Zarządu

Sekretariat

Iwona Stachowska
asystentka zarządu

[email protected]
tel. +48 660 750 946

Czasopisma branżowe – redakcje

Tomasz Szymkowiak
dyrektor ds. wydawnictw

[email protected]
tel. +48 61 655 81 06

Piotr Talaga
redaktor naczelny wydawnictw

[email protected]
tel. +48 61 655 81 31

5 (6)

Piotr Talaga
redaktor naczelny wydawnictw

[email protected]
tel. +48 61 655 81 31

1

Tomasz Czarnecki
redaktor prowadzący

[email protected]
tel. +48 539 549 451

3

Robert Gorczyński
redaktor prowadzący

[email protected]
tel. +48 539 549 457

4

Judyta Więcławska
redaktor prowadząca

[email protected]
tel. +48 728 971 345

Bartłomiej Leśniewski
redaktor

[email protected]
tel. +48 539 549 453

Katarzyna Polerowicz – Kelma
redaktor

[email protected]
tel. +48 883 311 289

 

 

Prenumerata

Karolina Jankowiak
kierownik działu

[email protected]
tel. +48 728 973 098

Wiktoria Dydymska
specjalista ds. prenumeraty

[email protected]
tel. +48 660 751 094

Aleksandra Wegner
specjalista ds. prenumeraty

[email protected]
tel. 881 932 991

Reklama

Katarzyna Szyińska
specjalista ds. kluczowych klientów

[email protected]
tel. +48 784 001 822

Dorota Szypulska
specjalista ds. reklamy

[email protected]
tel. +48 784 001 819

Klaudia Babieracka
koordynator techniczny

[email protected]
tel. +48 539 549 450

Konferencje

Piotr Matuszewski
dyrektor ds. rozwoju

[email protected]
tel. +48 604 417 157

Paulina Wolna
kierownik Działu Szkoleń i Konferencji

[email protected]
tel. +48 881 932 976

Łukasz Kawa
menadżer ds. promocji i sponsoringu

[email protected]
tel. +48 608 376 797

Dawid Wyszyński
project manager

[email protected]
tel. +48 784 036 990

Aleksandra Grodzka
junior project manager

[email protected]
tel. +48 784 036 989

Agencja  Ekomarketingu i Edukacji oraz Ekoedu.com.pl

Małgorzata Masłowska-Bandosz
dyrektor ds. edukacji ekologicznej

[email protected]
tel. +48 784 001 823

Mikołaj Maternik
kierownik kreatywny

[email protected]
tel. +48 539 549 454

Łukasz Szepielak
koordynator projektów edukacyjnych

[email protected]
tel. +48 784 001 817

PortalKomunalny.pl

Małgorzata Łukaszewicz
PortalKomunalny.pl

[email protected]
tel. +48 728 971 203

Księgowość

tel. +48 61 655 81 12