Działamy w ważnej sprawie

Ekomarketing i edukacja ekologiczna zwiększają świadomość ekologiczną społeczeństwa, a jednocześnie motywują ludzi do podejmowania bardziej zrównoważonych wyborów. W ten sposób promujemy odpowiedzialny styl życia, a tym samym przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Angażowanie się działania, mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej to wyraz naszej misji oraz odpowiedzialności społecznej. A tym poczuciem odpowiedzialnością chcemy się dzielić. Zmiana stylu życia i konsumpcji jest nieunikniona i każdy musi się do tych przemian dostosować. Klienci coraz częściej preferują firmy, które mają zrównoważony model biznesowy i dbają o środowisko  naturalne.

Oferowane przez nas usługi w zakresie ekomarketingu i edukacji ekologicznej pomagają przygotować się na wyzwania związane z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa. Dzięki współpracy z nami budowany jest pozytywny środowiskowy wizerunek i poczucie realizacji ważnej misji ochrony środowiska naturalnego. 

Jesteśmy przekonani, że podejmując się takich działań nie chodzi jedynie o wyróżnienie się z tłumu czy też realizacji, wynikających z prawa obowiązków. Według nas, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój nie mają być elementami wizerunku, lecz fundamentalnymi celami działalności każdego przedsiębiorstwa, instytucji, samorządu czy mieszkańca.

Obszary naszych działań

0
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
0
PROJEKTÓW ONLINE
0
WYDANYCH PUBLIKACJI
0
PRZEPROWADZONYCH PRELEKCJI
0
PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
0
ODWIEDZONYCH MIEJSCOWOŚCI

Materiały informacyjno-edukacyjne

Ulotki

Opracujemy merytorycznie i graficznie, a także wydrukujemy ulotkę na dowolny, wskazany przez Państwa temat. Możliwy wydruk również na ekologicznym papierze z recyklingu.

KOMIKSY

Opracujemy merytorycznie i graficznie, a także wydrukujemy książeczkę z zadaniami dotyczącymi wskazanego przez Państwa zagadnienia. Możliwy wydruk również na ekologicznym papierze z recyklingu. 

SPOTY RADIOWE

Napiszemy scenariusz i nagramy spot radiowy (lektor, podkład muzyczny a także zlecimy jego emisję w rozgłośni radiowej.

KOLOROWANKI

Przygotujemy kolorowanki, będące uzupełnieniem działań edukacyjnych. Możliwy wydruk również na ekologicznym papierze z recyklingu.

SCENARIUSZE LEKCJI

Opracujemy merytorycznie i graficznie, scenariusz lekcji ekologicznej.

BROSZURY

Oferujemy kompleksowe opracowanie publikacji edukacyjnej, która w obrazowy sposób przybliży daną problematykę. Możliwy wydruk również na ekologicznym papierze z recyklingu.

BAJKI

Napiszemy scenariusz, narysujemy i wydrukujemy komiks edukacyjny na dowolnie wybrany temat. Fabułę dostosujemy do uwarunkowań lokalnych lub preferencji klienta.

SPOTY FILMOWE

Napiszemy scenariusz i nagramy spot radiowy (lektor, podkład muzyczny a także zlecimy jego emisję w rozgłośni radiowej.

MATERIAŁY DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Opracujemy merytorycznie i graficznie materiały do mediów społecznościowych (posty na FB, Linkedin , posty na instagram lub instastory ). Przygotujemy harmonogram emisji i zaplanujemy kampanię promocyjną.

MATERIAŁY EDUKACYJNO DYDAKTYCZNE

Przygotujemy merytorycznie i graficznie prezentacje multimedialną oraz karty pracy z zadaniami.

PLAKATY

Zaprojektujemy plakat w dowolnym formacie i wydrukujemy go na wybranym papierze. Możliwa jest także dystrybucja plakatów.

KSIĄŻECZKI EDUKACYJNE

Opracujemy merytorycznie i graficznie, a także wydrukujemy bajkę na dowolny, wskazany przez Państwa temat. Możliwy wydruk również na ekologicznym papierze z recyklingu.

ROLLUPY

Opracujemy merytorycznie i graficznie, a także wyprodukujemy rollup na wskazany przez klienta temat. Parametry: 100 x 200 cm, druk solwentowy lub w technologii lateksowej.

MATERIAŁY PRASOWE

Napiszemy, zredagujemy, a także zajmiemy się adiustacją i korektą artykułów prasowych. Przygotujemy okolicznościowe gazety i biuletyny. Zlecimy ich wydruk i publikację. Współpracujemy z branżowymi ogólnopolskimi czasopismami: „Przegląd Komunalny”, „Wodociągi Kanalizacja”, „Energia i Recykling”, „Zieleń Miejska”.

PLANSZE, TABLICE INFORMACYJNO EDUKACYJNE

Opracujemy merytorycznie i graficznie tablice oraz plansze, które mogą być używane np. jako ważne punkty na ścieżkach edukacyjnych , jako plansze informacyjne w parkach lub w PSZOK ach.

Przeprowadzimy dla Ciebie zielone wydarzenie

STOISKO EDUKACYJNE

W ramach imprezy plenerowej zorganizujemy stoisko edukacyjne, na którym odbędą się warsztaty, konkursy, zabawy (np. z użyciem koła fortuny lub chusty animacyjnej). Zapewniamy 4 animatorów namiot, stoły i krzesła, a także świetny humor i dobrą zabawę!

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Aby zwiększyć świadomość ekologiczną społeczności, proponujemy organizację spotkania z mieszkańcami, w ramach którego zostaną wyjaśnione dylematy dotyczące danego zagadnienia (np. selektywnej zbiórki odpadów, niskiej emisji). W ramach usługi przygotujemy plakaty informacyjne. Czas trwania: 60 90 minut.

SZKOLENIA, SPOTKANIA

Oferujemy realizację szkoleń dla pracowników firm z zakresu gospodarki odpadami, segregacji odpadów, działań ekologicznych, odpowiedzialnej gospodarki i innych
tematów.

KONKURSY Z NAGRODAMI

W ramach konkursu wiedzy np. „wKOŁO odpadów” z użyciem koła fortuny uczestnicy za poprawne udzielenie odpowiedzi (pytanie, zadanie, zagadka, ciemne pudełko itp.) otrzymują drobne upominki (np. gry edukacyjne, zakładki itp.). Konkurs może być realizowany w plenerze bądź w ramach innego wydarzenia.

GRA MIEJSKA

Ciekawą formą edukacji poprzez zabawę jest organizacja gry miejskiej, poświęconej wybranemu tematowi (np. selektywnej zbiórce odpadów, niskiej emisji). W grze może wziąć udział w jednym momencie maks. 10 drużyn, składających się z 5 8 osób, ale możemy rozciągnąć grę w czasie, co umożliwi skorzystanie z atrakcji większej ilości osób. Drużyny wraz z opiekunami poruszają się po wyznaczonym obszarze miasta i odwiedzają miejsca z zadaniami (maks. 10), w których otrzymują punkty. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie ich najwięcej.

EKOEVENTY INTEGRACYJNE

Organizujemy warsztaty ekologiczne lub gry terenowe o tematyce ekologicznej, dla pracowników firm w ramach eventów integracyjnych. Wydarzenia te mają wartość edukacyjną, a także poprawiają relacje i pracę w zespołach.

STOISKO EDUKACYJNE

W ramach imprezy plenerowej zorganizujemy stoisko edukacyjne, na którym odbędą się warsztaty, konkursy, zabawy (np. z użyciem koła fortuny lub chusty animacyjnej). Zapewniamy 4 animatorów namiot, stoły i krzesła, a także świetny humor i dobrą zabawę!

WARSZTATY

Realizujemy warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów dla dorosłych, młodzieży, seniorów i dzieci. Różne propozycje tematyczne, spis warsztatów na stronie: https://abrys.pl/warsztaty ekologiczne/ Warsztaty prowadzimy zarówno w plenerze, jak i w salach.

MODEROWANIE SPOTKAŃ I DIALOG

Zajmiemy się komunikacją i dialogiem z otoczeniem przedsiębiorstwa. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, w tym w formule online, tworzymy materiały edukacyjne na wybrane temat i dla różnych grup odbiorców.

WARSZTATY DLA SENIORÓW

Aktywizacja seniorów jest niezmiernie ważna w realizacji działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska. Warto zatem zorganizować zajęcia dla seniorów, np. w domu kultury, klubie seniora czy też na uniwersytecie III wieku. Proponujemy organizację takich zajęć w formie prezentacji/prelekcji połączonej z warsztatami dla osób starszych.

PRELEKCJE

Oferujemy opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Zajęcia są prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną, ale wykorzystujemy też materiały dydaktyczne (np. pojemniki do segregacji odpadów, zestawy oze , tablice itp.). Z zajęć sporządzana jest dokumentacja fotograficzna oraz zbierane są potwierdzenia z placówek.

WARSZTATY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

To połączenie prelekcji z aktywnym udziałem uczestników. W ramach warsztatów opracowujemy materiały dydaktyczne odpowiednie dla tematyki spotkania oraz
wieku uczestników. Ważnym elementem jest praca samodzielna lub w grupach i prowadzenie konwersatorium, dzięki czemu uczestnicy mogą dojść do konkretnych przemyśleń na tematy związane z ekologią.

PIKNIKI EKOLOGICZNE

Kompleksowo podejmiemy się organizacji pikniku ekologicznego, zapewniając zaplecze techniczne (w tym scena, nagłośnienie), program artystyczny, warsztaty ekologiczne,  konkursy, zabawy, animacje, a także materiały informacyjno promocyjne związane z wydarzeniem (ulotki, plakaty, informacje prasowe itp.).

MAŁGORZATA
MASŁOWSKA-BANDOSZ

dyrektor ds. edukacji ekologicznej

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek „Ekologia i zarządzanie zasobami przyrody”, a także Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu („Grafika projektowa”). Niepoprawna optymistka od 17 lat związana z firmą ABRYS. Nie myśli o pracy tylko wtedy, gdy właśnie pracuje. Dostrzega szczegóły, których nikt nie widzi, a które robią różnicę. Mimo że już nie uczy w szkole, to wciąż chętnie bywa nauczycielką. Edukuje nawet w czasie urlopu. Organizuje odpadowe warsztaty kreatywne dla uczniów w zaprzyjaźnionej szkole oraz przedszkolu. Aby się zrelaksować po pracy, popołudniami wycina, skleja, maluje i koloruje ze swoimi dziećmi albo zajmuje się ogrodem społecznym, który założyła na swoim osiedlu. Zawsze zabiegana – w przenośni i dosłownie – ale nigdy nie odbiega od tematu ekoedukacji.

tel. 784 001 823

[email protected]

MIKOŁAJ MATERNIK

kierownik kreatywny

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska, specjalności dziennikarska i nauczycielska. Jak widać po zdjęciach reszty zespołu człowiek dobrany dla kontrastu. Kiedy ostentacyjnie myśli, zastyga, drapie się po głowie i spogląda w górę. W efekcie pogarsza mu się wzrok, ma coraz mniej włosów, ale zyskuje kilka nowych pomysłów. Tworzy scenariusze komiksów, spotów filmowych i radiowych. Pisze bajki, wierszyki i jeszcze mu za to płacą. Aby móc sobie pogrywać w pracy, opracowuje koncepcje gier karcianych i planszowych oraz ekologicznych gadżetów. Zapytany o to, czy długo nad czymś myślał, wpada w panikę, bo odpowiedź wymaga liczenia. Nawet do siebie podchodzi z dystansem, więc nieźle sobie radzi w czasach społecznej kwarantanny.

tel. 539 549 454

[email protected]

ŁUKASZ SZEPIELAK

koordynator projektów edukacyjnych

Student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu na kierunku Psychologia ze specjalnością kliniczną. Chciałby aby osoby, które kiedyś otworzą drzwi do jego gabinetu, mogły również otworzyć się przed nim i znaleźć wyjście. Z każdej sytuacji. W pracy ceni sobie możliwość realizacji kreatywnych projektów i różnorodność podejmowanych wyzwań. Od wielu lat aktywnie działa jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie rozwija kompetencje liderskie młodych adeptów. Pasją Łukasza jest muzyka, a zwłaszcza gra na gitarze i śpiew. Żaden z sąsiadów nigdy z tego powodu nie uderzał pięścią w ścianę, zatem albo Łukasz gra i śpiewa bardzo dobrze albo bardzo cicho.

tel. 784 001 817

[email protected]

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZNAJDŹ NAS W SIECI: