OSIĄGAJ Z NAMI CELE - DLA ŚRODOWISKA / KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

audyt klimatyczny

Zmiany klimatyczne to olbrzymie wyzwanie dla współczesnego biznesu. Pomagamy w identyfikacji oraz ocenie szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi oraz wskazujemy wpływ przedsiębiorstwa na globalne ocieplenie. 

 • jak firma wpływa na klimat?
 • jak klimat może wpływać na funkcjonowanie firmy?

 

obliczanie śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego i poznanie rzeczywistej emisji gazów cieplarnianych przynosi przedsiębiorcom olbrzymie korzyści. Przeprowadzamy badania w zakresie:

 • Posiadanego majątku organizacji
 • Powiększonego o wynajmowane składniki majątku
 • Powiększonego o zasoby dostawców i odbiorców

 

strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

dokonujemy ocen w zakresie inwestycji o szczególnym znaczeniu. Prowadziy badania, które mają kluczowe znaczenie w tworzeniu strategicznych dokumentów planistycznych samorządów – strategii rozwojowych, regionalnych planów operacyjnych, planów rewitalizacji i innych.

przygotowanie i realizacja konsultacji społecznych

Tylko odpowiednio przeprowadzona komunikacja z lokalną społecznością  przynosi oczekiwane rezultaty. Dlatego wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • przygotowanie planu komunikacji
 • realizacja jego założeń
 • merytoryczne wsparcie w zakresie konsultacji

 

 

 

zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych

O kryzys w komunikacji w czasach, kiedy wszyscy posiadają  nieograniczony dostęp do informacji, również tych nieprawdziwych jest bardzo łatwo. Aby zapobiegać negatywnym konsekwencjom, proponujemy:

 • Opracowanie strategii komunikacji kryzysowej
 • Zarządzanie prewencyjne obszarami zagrożeń
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Doradztwo interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • Opracowanie działań wychodzenia firmy z kryzysu
 • Prowadzenie działań PR
 • Prowadzenie dialogu społecznego

 

opracowania ESG

raitingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności to mocne narzędzie, dzięki któremu przedsiebiorstwo uzyskuje obiektywną ocenę swojej dzialalności. W procesie opracowań ESG sprawdzamy m.in.:

 • Ocenę kryteriów dotyczących realizacji strategii i polityki środowiskowej
 • Relacje z udziałowcami na rynku – dostawcami, klientami, partnerami w zakresie społecznej odpowiedzialności
 • Analizę takich czynników jak: Struktura zarządu przedsiębiorstwa, respektowanie praw udziałowców, respektowanie obowiązków informacyjnych względem wszystkich udziałowców, niezależność decyzyjna oraz umiejętności zarządcze – w zakresie ładu korporacyjnego

 

OFERUJEMY WSPÓŁPRACĘ RÓWNIEŻ W ZAKRESIE:

konferencje prasowe

organizujemy i prowadzimy konferencje prasowe (stacjonarne, jak i on-line) dla firm, organizacji, instytucji, zapraszamy dziennikarzy mediów branżowych, jak i popularnych, przygotowujemy komplet materiałów prasowych.

 

publikacje na zlecenie

przygotowujemy różnego rodzaju materiały wydawnicze (broszury, biuletyny, książki, komiksy itp.) o charakterze specjalistycznym. Tego typu zlecenia obejmują to usługi: dziennikarskie, redakcyjne, graficzne oraz druk.

 

doradztwo projektowe

dzięki wieloletniej działalności i znajomości rynku oraz współpracy z ekspertami z branży komunalnej zapewniamy specjalistyczne i dostosowane do potrzeb klienta doradztwo projektowe.

 

szkolenia branżowe

organizujemy szkolenia służące doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przeznaczonych zarówno dla kadry menadżerskiej, jak i pracowników niższego szczebla. Szkolenia prowadzone są przez wykładowców oraz doświadczonych specjalistów z branży komunalnej. Spotkania mogą odbywać się w formule stacjonarnej lub online i składać się z kilku cykli.

 

realizacje wideo

przygotowujemy filmy promocyjne, relacje z wydarzeń, spoty reklamowe lub informacyjno-edukacyjne. Zajmujemy się montażem, postprodukcją i udźwiękowieniem, oferujemy nagrania szkoleniowe, wideomarketing, a także prelekcje wideo.

 

 

streaming

prowadzimy transmisje online, konferencji, szkoleń, festiwali czy spotkań z mieszkańcami, zapewniając dostęp do treści wielu odbiorcom jednocześnie. Usługę realizujemy m.in. w oparciu o takie platformy internetowe, jak YouTube, Facebook, Vimeo i inne. Dysponujemy studiem nagrań z greenboxem, nowoczesnym zapleczem technicznym i zespołem realizatorskim.

 

consulting

oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu koncepcji rozwoju, a także modelu działalności i realizacji inwestycji w branży komunalnej i ochrony środowiska. Zapewniamy pomoc oraz doradztwo ekspertów. Pomagamy w przeprowadzeniu analizy rynku i planowanych projektów, a także ułatwiamy dotarcie do partnerów biznesowych.

 

raporty branżowe

opracowujemy raporty poświęcone analizie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Opisujemy najnowsze rozwiązania i trendy na rynku. Starannie gromadzimy i analizujemy dane, by na ich podstawie sformułować użyteczne dla klienta wnioski, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty.

kampanie medialne

wykorzystując własne media, a także te wskazane przez zleceniodawcę, przygotowujemy kampanie oparte na mediach tradycyjnych i cyfrowych, dostarczamy specjalistyczny kontent, monitorujemy efekty naszych działań komunikacyjnych.

 

 

social media

planujemy i realizujemy kampanie reklamowe w sieciach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram), a także kampanie remarketingowe. Obsługujemy profile w social mediach (teksty oraz grafika), przygotowujemy raporty i analizy skuteczności realizowanych działań, budujemy zasięgi, zbieramy leady oraz prowadzimy kampanie reklamowe.

 

 

kampanie edukacyjne

w ramach kompleksowych kampanii edukacyjnych opracowujemy materiały edukacyjne, realizujemy produkcje filmowe i radiowe, a także przygotowujemy materiały informacyjne – artykuły do prasy, broszury i posty publikowane w mediach społecznościowych. W ostatnich latach rozwinęliśmy działalność na płaszczyźnie on-line, organizując m.in. festiwale ekologiczne, w tym pierwszy Ekologiczny Festiwal Online EKOFESTON, spotkania z mieszkańcami, konferencje, webinaria, warsztaty, a także prelekcje.

webinaria

wykorzystując potencjał merytoryczny naszych redakcji, organizujemy webinaria odpowiadające na zapotrzebowanie naszych odbiorców, przygotujemy, prowadzimy i emitujemy webinaria otwarte, promujące produkty lub usługi klienta, prowadzimy kampanie je poprzedzające, zorganizujemy zamknięte webinaria dla pracowników czy zaproszonych klientów.

 

 

KONTAKT:

 

e-mail

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Wydarzenia online

Konferencje

Audiobook

Ekologiczny festiwal online

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ