OSI膭GAJ Z NAMI CELE - DLA 艢RODOWISKA / KOMPLEKSOWE ROZWI膭ZANIA

audyt klimatyczny

Zmiany klimatyczne to olbrzymie wyzwanie dla wsp贸艂czesnego biznesu. Pomagamy w identyfikacji oraz ocenie szans i zagro偶e艅 zwi膮zanych ze zmianami klimatycznymi oraz wskazujemy wp艂yw przedsi臋biorstwa na globalne ocieplenie. 

 • jak firma wp艂ywa na klimat?
 • jak klimat mo偶e wp艂ywa膰 na funkcjonowanie firmy?

 

obliczanie 艣ladu w臋glowego

Obliczanie 艣ladu w臋glowego i poznanie rzeczywistej emisji gaz贸w cieplarnianych przynosi przedsi臋biorcom olbrzymie korzy艣ci. Przeprowadzamy badania w zakresie:

 • Posiadanego maj膮tku organizacji
 • Powi臋kszonego o wynajmowane sk艂adniki maj膮tku
 • Powi臋kszonego o zasoby dostawc贸w i odbiorc贸w

 

strategiczne oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko

dokonujemy ocen w zakresie inwestycji o szczeg贸lnym znaczeniu. Prowadziy badania, kt贸re maj膮 kluczowe znaczenie w tworzeniu strategicznych dokument贸w planistycznych samorz膮d贸w – strategii rozwojowych, regionalnych plan贸w operacyjnych, plan贸w rewitalizacji i innych.

przygotowanie i realizacja konsultacji spo艂ecznych

Tylko odpowiednio przeprowadzona komunikacja z lokaln膮 spo艂eczno艣ci膮  przynosi oczekiwane rezultaty. Dlatego wspieramy naszych klient贸w w zakresie:

 • przygotowanie planu komunikacji
 • realizacja jego za艂o偶e艅
 • merytoryczne wsparcie w zakresie konsultacji

 

 

 

zarz膮dzanie komunikacj膮 w sytuacjach kryzysowych

O kryzys w komunikacji w czasach, kiedy wszyscy posiadaj膮  nieograniczony dost臋p do informacji, r贸wnie偶 tych nieprawdziwych jest bardzo 艂atwo. Aby zapobiega膰 negatywnym konsekwencjom, proponujemy:

 • Opracowanie strategii komunikacji kryzysowej
 • Zarz膮dzanie prewencyjne obszarami zagro偶e艅
 • Zarz膮dzanie sytuacj膮 kryzysow膮
 • Doradztwo interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • Opracowanie dzia艂a艅 wychodzenia firmy z kryzysu
 • Prowadzenie dzia艂a艅 PR
 • Prowadzenie dialogu spo艂ecznego

 

opracowania ESG

raitingi i oceny pozafinansowe przedsi臋biorstw w zakresie ochrony 艣rodowiska i spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci to mocne narz臋dzie, dzi臋ki kt贸remu przedsiebiorstwo uzyskuje obiektywn膮 ocen臋 swojej dzialalno艣ci. W procesie opracowa艅 ESG sprawdzamy m.in.:

 • Ocen臋 kryteri贸w dotycz膮cych realizacji strategii i polityki 艣rodowiskowej
 • Relacje z udzia艂owcami na rynku 鈥 dostawcami, klientami, partnerami w zakresie spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci
 • Analiz臋 takich czynnik贸w jak: Struktura zarz膮du przedsi臋biorstwa, respektowanie praw udzia艂owc贸w, respektowanie obowi膮zk贸w informacyjnych wzgl臋dem wszystkich udzia艂owc贸w, niezale偶no艣膰 decyzyjna oraz umiej臋tno艣ci zarz膮dcze – w zakresie 艂adu korporacyjnego

 

OFERUJEMY WSP脫艁PRAC臉 R脫WNIE呕 W ZAKRESIE:

konferencje prasowe

organizujemy i prowadzimy konferencje prasowe (stacjonarne, jak i on-line) dla firm, organizacji, instytucji, zapraszamy dziennikarzy medi贸w bran偶owych, jak i popularnych, przygotowujemy komplet materia艂贸w prasowych.

 

publikacje na zlecenie

przygotowujemy r贸偶nego rodzaju materia艂y wydawnicze (broszury, biuletyny, ksi膮偶ki, komiksy itp.) o charakterze specjalistycznym. Tego typu zlecenia obejmuj膮 to us艂ugi: dziennikarskie, redakcyjne, graficzne oraz druk.

 

doradztwo projektowe

dzi臋ki wieloletniej dzia艂alno艣ci i znajomo艣ci rynku oraz wsp贸艂pracy z ekspertami z bran偶y komunalnej zapewniamy specjalistyczne i dostosowane do potrzeb klienta doradztwo projektowe.

 

szkolenia bran偶owe

organizujemy szkolenia s艂u偶膮ce doskonaleniu umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych, przeznaczonych zar贸wno dla kadry menad偶erskiej, jak i pracownik贸w ni偶szego szczebla. Szkolenia prowadzone s膮 przez wyk艂adowc贸w oraz do艣wiadczonych specjalist贸w z bran偶y komunalnej. Spotkania mog膮 odbywa膰 si臋 w formule stacjonarnej lub online i sk艂ada膰 si臋 z kilku cykli.

 

realizacje wideo

przygotowujemy filmy promocyjne, relacje z wydarze艅, spoty reklamowe lub informacyjno-edukacyjne. Zajmujemy si臋 monta偶em, postprodukcj膮 i ud藕wi臋kowieniem, oferujemy nagrania szkoleniowe, wideomarketing, a tak偶e prelekcje wideo.

 

 

streaming

prowadzimy transmisje online, konferencji, szkole艅, festiwali czy spotka艅 z mieszka艅cami, zapewniaj膮c dost臋p do tre艣ci wielu odbiorcom jednocze艣nie. Us艂ug臋 realizujemy m.in. w oparciu o takie platformy internetowe, jak YouTube, Facebook, Vimeo i inne. Dysponujemy studiem nagra艅 z greenboxem, nowoczesnym zapleczem technicznym i zespo艂em realizatorskim.

 

consulting

oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu koncepcji rozwoju, a tak偶e modelu dzia艂alno艣ci i realizacji inwestycji w bran偶y komunalnej i ochrony 艣rodowiska. Zapewniamy pomoc oraz doradztwo ekspert贸w. Pomagamy w przeprowadzeniu analizy rynku i planowanych projekt贸w, a tak偶e u艂atwiamy dotarcie do partner贸w biznesowych.

 

raporty bran偶owe

opracowujemy raporty po艣wi臋cone analizie wybranych zagadnie艅 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony 艣rodowiska. Opisujemy najnowsze rozwi膮zania i trendy na rynku. Starannie gromadzimy i analizujemy dane, by na ich podstawie sformu艂owa膰 u偶yteczne dla klienta wnioski, kt贸re pozwol膮 odpowiedzie膰 na pytanie, jakie dzia艂ania przynosz膮 najlepsze rezultaty.

kampanie medialne

wykorzystuj膮c w艂asne media, a tak偶e te wskazane przez zleceniodawc臋, przygotowujemy kampanie oparte na mediach tradycyjnych i cyfrowych, dostarczamy specjalistyczny kontent, monitorujemy efekty naszych dzia艂a艅 komunikacyjnych.

 

 

social media

planujemy i realizujemy kampanie reklamowe w sieciach spo艂eczno艣ciowych (Facebook, LinkedIn, Instagram), a tak偶e kampanie remarketingowe. Obs艂ugujemy profile w social mediach (teksty oraz grafika), przygotowujemy raporty i analizy skuteczno艣ci realizowanych dzia艂a艅, budujemy zasi臋gi, zbieramy leady oraz prowadzimy kampanie reklamowe.

 

 

kampanie edukacyjne

w ramach kompleksowych kampanii edukacyjnych opracowujemy materia艂y edukacyjne, realizujemy produkcje filmowe i radiowe, a tak偶e przygotowujemy materia艂y informacyjne 鈥 artyku艂y do prasy, broszury i posty publikowane w mediach spo艂eczno艣ciowych. W ostatnich latach rozwin臋li艣my dzia艂alno艣膰 na p艂aszczy藕nie on-line, organizuj膮c m.in. festiwale ekologiczne, w tym pierwszy Ekologiczny Festiwal Online EKOFESTON, spotkania z mieszka艅cami, konferencje, webinaria, warsztaty, a tak偶e prelekcje.

webinaria

wykorzystuj膮c potencja艂 merytoryczny naszych redakcji, organizujemy webinaria odpowiadaj膮ce na zapotrzebowanie naszych odbiorc贸w, przygotujemy, prowadzimy i emitujemy webinaria otwarte, promuj膮ce produkty lub us艂ugi klienta, prowadzimy kampanie je poprzedzaj膮ce, zorganizujemy zamkni臋te webinaria dla pracownik贸w czy zaproszonych klient贸w.

 

 

KONTAKT:

 

e-mail

PRZYK艁ADOWE REALIZACJE

Wydarzenia online

Konferencje

Audiobook

Ekologiczny festiwal online

DOWIEDZ SI臉 WI臉CEJ