KONSULTACJE SPOŁECZNE

Dla inwestycji, która może znacząco oddziaływać na środowisko lub jest postrzegana jako zagrożenie, warto przeprowadzić konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne są jednym ze sposobów uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji od instytucji i osób (mieszkańców). Konsultacje społeczne w swoim założeniu powinny wyjaśnić wszelkie nieścisłości z planowanymi działaniami i dać szansę mieszkańcom na przedstawienie ich opini. Konsultacje prowadzone w odpowiedni sposób  dają szansę na bezproblemowe i terminowe przeprowadzenie planowanej inwestycji.
Konsultacje społeczne

Dlaczego prowadzone są konsultacje społeczne?

W przypadku wrażliwych społecznie tematów konsultacje społeczne to skomplikowany porces, dlatego w naszych działaniach skupiamy się na profesjonaliźmie osób organizujących konsultacje.

Konsultacje społeczne – zakres działań

  • Ustalamy kamienie milowe danej inwestycje aby precyzyjnie określić czas planowanych spotkań z mieszkańcami
  • Proponujemy plan komunikacji, oparty o spotkania bezpośrednie, konferencje, publikacje, wywiady, materiały edukacyjne, social media
  • Każdy z zapalanowanych punktów realizujemy od początku do końca
  • Sprawdzamy najskuteczeniejszą metodę dystrybucji informacji, którą rekomendujemy i prowadzimy (np. kanały w social mediach, strony internetowe itp.)
Poza działaniami zwiazanymi z konsultacjami społecznymi, realizujemy dla danych inwestycji wszelkie pozwolenia środowiskowe, realizujemy strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, uczestniczymy w realizacjach formalno prawnych projektów, jednym słowem – stawiamy na pełną komppleksowość naszych usług.
 Sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych może zdecydować o powodzeniu inwestycji, dlatego warto tę kwestie zostawić w rękach doświadczonego zespołu.

Kontakt