PIONIERSKIE CZASOPISMO GOZpodarcze

„Energia i Recykling” to pierwszy i jedyny na polskim rynku miesięcznik w całości poświęcony zagadnieniom związanym z gospodarką obiegu zamkniętego, odnawialnymi źródłami energii oraz nowoczesnym recyklingiem.
Zmieniająca się rzeczywistość oraz polityka klimatyczna, a w ślad za tym krajowe i europejskie oczekiwania związane z ochroną środowiska powodują, że problematyka ta dotyka coraz większej liczby branż, a także wkracza w codzienne życie każdego z nas. Idea circular economy staje się powszechna, a nacisk na jej wdrażanie – coraz silniejszy.
Ambicją miesięcznika jest informowanie o nowych trendach i technologiach w branżach związanych z GOZ, poszerzanie wiedzy merytorycznej, prezentowanie doświadczeń producentów i ich oferty rynkowej.
Nakład czasopisma to 5 000 egzemplarzy.

Magazyn „Energia i Recykling”
dostępny jest zarówno w formie:
papierowej, jak i elektronicznej (e-wydania).

DYSTRYBUCJA:

WYSYŁKA IMIENNA – w ramach bazy aktywnych prenumeratorów

BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA – podczas kongresów, konferencji i seminariów oraz najważniejszych imprez targowych dotyczących tematyki: energetyki

 

Polecamy zakup pakietu:wersja papierowa + elektroniczna
w którym dodatkowo otrzymają państwo dostęp do pełnych zasobów e-czytelni w zakresie zamówionego tytułu.

Możliwy jest też zakup pojedynczych egzemplarzy czasopisma

0
EGZEMPLARZY MIESIĘCZNIE
0
LAT NA RYNKU
0
OPUBLIKOWANYCH TEKSTÓW
0
WYDARZEŃ BRANŻOWYCH
0
WSPÓŁPRACUJĄCYCH AUTORÓW
0
UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ON-LINE

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MIESIĘCZNIK
„ENERGIA I RECYKLING”?

ATRAKCYJNA I KOMPLEKSOWA TEMATYKA

Informujemy o najnowszych trendach w gospodarce obiegu zamkniętego, technologiach związanych z odnawialnymi źródłami energii i nowoczesnym, ekologicznym recyklingu. Prowadzimy rozmowy z ekspertami i wspólnie analizujemy rynek pod kątem prawnym, finansowym oraz organizacyjnym. Interpretujemy przepisy i odpowiadamy na najtrudniejsze pytania.

 

ZNAKOMITA RADA PROGRAMOWA I PROJESJONALNI AUTORZY

Wysoki poziom merytoryczny „Energii i Recyklingu” gwarantują uznani eksperci reprezentujący samorząd, administrację państwową, przedsiębiorstwa komunalne, prywatny biznes, instytucje finansowe i prawne, uczelnie i instytuty naukowe oraz branżowe organizacje.

 

SYNERGIA Z PORTALKOMUNALNY.PL

Tematyka „Energii i Recyklingu” jest integralną częścią branżowego portalu internetowego poświęconego szeroko rozumianej gospodarce komunalnej i samorządowej – PortalKomunalny.pl.

ZESPÓŁ

Daria Michel

redaktor prowadząca

Ukończyła studia filozoficzne, ale nie zaprzestała szukania odpowiedzi na pytania, którymi dręczy swój umysł. Zawodowo jest człowiekiem przebranym za strażnika słów, który wślizguje się między wyrazy, by zharmonizować tekst z obowiązującym kanonem. Jest kustoszką literackiego status quo, której zadaniem jest nie tyle kształtowanie, ile dbanie o zachowanie integralności tekstu. Pozostaje otwarta na eksperymenty i nowe koncepcje. Prywatnie handluje wymiennie myślami. Woli być niż mieć. Od zimy woli lato i maliny.

tel. +48 539 549 451

[email protected]

RADA PROGRAMOWA CZASOPISMA

prof. nadzw. dr hab. Joanna Kulczycka, Katedra Zarządzania w Energetyce, AGH

Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

dr Emilia den Boer, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

prof. Zenon Foltynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny

prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Instytut Metali Nieżelaznych

dr hab. Maciej Borsa, prof. nadz. WST, Towarzystwo Urbanistów Polskich

Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

dr Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy IOŚ-PIB

Maria Andrzejewska, Centrum UNEP-GRID Warszawa

Tomasz Wojciechowski, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Wojciech Konecki, Związek Pracodawców AGD-CECED

WSPÓŁPRACOWNICY

Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie “Polski Recykling”

Adam Małyszko, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

ZNAJDŹ NAS W SIECI