Slide

JESTEŚ W SERCU BRANŻY!

„Przegląd Komunalny” to najbardziej rozpoznawalne czasopismo dotyczące branży komunalnej i ochrony środowiska, wydawane od ponad 25 lat przez ABRYS.
Misją „Przeglądu Komunalnego” jest przekazywanie praktycznej wiedzy kadrze zarządzającej z branży komunalnej, a także reprezentantom sektora samorządowego. Czytelnik znajdzie tu wartościowe wywiady, porady, informacje o nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach oraz interpretacje prawa dotyczące najważniejszych obszarów gospodarki komunalnej. Miesięcznik jest współredagowany przez liczne grono ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.
Nakład czasopisma to 6 000 egzemplarzy.

Magazyn „ Przegląd Komunalny”
dostępny jest zarówno w formie:
papierowej jak i elektronicznej
(e-wydania).

DYSTRYBUCJA:

WYSYŁKA IMIENNA – w ramach bazy aktywnych prenumeratorów

BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA – podczas kongresów, konferencji i seminariów oraz najważniejszych imprez targowych dotyczących tematyki:
gospodarki odpadami, wodnościekowej, energetyki, ochrony środowiska, zieleni miejskiej, gospodarki komunalnej oraz infrastruktury miast

 

Polecamy zakup pakietu:wersja papierowa + elektroniczna
w którym dodatkowo otrzymają państwo dostęp do pełnych zasobów e-czytelni w zakresie zamówionego tytułu.

Możliwy jest też zakup pojedynczych egzemplarzy czasopisma

Materiały w wydaniach 3/2020-2/2022  opublikowano dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za ich treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.
0
EGZEMPLARZY MIESIĘCZNIE
0
LAT NA RYNKU
0
OPUBLIKOWANYCH TEKSTÓW
0
WYDARZEŃ BRANŻOWYCH
0
WSPÓŁPRACUJĄCYCH AUTORÓW
0
UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ON-LINE

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MIESIĘCZNIK
„PRZEGLĄD KOMUNALNY”?

ZNANA MARKA I UGRUNTOWANA POZYCJA

Jesteśmy obecni na rynku już niemal 3 dekady – pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1991 roku. Obecnie tytuł jest jedynym czasopismem prezentującym kompleksowo
tematykę skierowaną do branży komunalnej. Jesteśmy obecni na najważniejszych ogólnopolskich imprezach branżowych, zarówno kongersach, jak i targach.

UZNANI AUTORZY

Autorami wielu artykułów są znani i cenieni w branży ekspercireprezentujący rynkowych liderów, organizacje branżowe oraz naukowcy.

ATRAKCYJNA I KOMPLEKSOWA TEMATYKA

Magazyn porusza najważniejsze aktualne tematy dotyczące ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, energii, zieleni miejskiej, Smart city,
drogownictwa i komunikacji, gospodarki przestrzennej, prawa, finansów i zarządzania.

PRECYZYJNA, WYSELEKCJONOWANA GRUPA DOCELOWA

Długoletnia działalność wydawnicza pozwoliła nam zbudować bazę
stałych klientów – prenumeratorów, wśród których są zarówno
menagerowie i samorządowcy podejmujący decyzje w zakresie
gospodarki komunalnej.

SZEROKA DYSTRYBUCJA I PROMOCJA

Wykorzystujemy wszelkie możliwości, aby dotrzeć branży – zarówno
kanały tradycyjne, jak i internetowe, wydarzenia branżowe, konferencje,
mailingi.

SYNERGIA Z PORTALKOMUNALNY.PL

Dzięi stałej współpracy redakcji z PortalKomunalny.pl, którego firma
Abrys jest wydawcą, na bieżąco dostarczamy najnowsze informacje
z branży gospodarki komunalnej i ochromy środowiska.

NA RYNKU OD 1991 r.

ZESPÓŁ

MAGDALENA DUTKA

redaktor naczelna

Z wykształcenia historyk sztuki. Z doświadczenia wyniesionego z domu i firmy rodzinnej pasjonatka ochrony środowiska. Uważa, że sztuką jest również działanie, dzięki któremu można poprawić stan środowiska naturalnego. Ma ogromne zamiłowanie do edukacji ekologicznej, którą stara się prowadzić przy każdej okazji.

Pracę w Abrysie rozpoczęła w 1995 r. u boku Ojca, Wojciecha. Zawsze była traktowana na równi z innymi młodymi tygrysami, jak nazywał ich Ojciec. Dlatego też przeszła przez wszystkie szczeble pracy zawodowej, począwszy od funkcji sekretarza i asystenta, przez prowadzenie nowych  czasopism, aż po koordynowanie prestiżowych konkursów. W 2005 roku, aby kontynuować dzieło Ojca, objęła stanowiska prezesa Zarządu firmy Abrys i redaktora naczelnego „Przeglądu Komunalnego”.

Przynależy do wielu organizacji branżowych, takich jak: Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej czy też Polska Izba Ekologii.

Za działalność dla branży otrzymała m.in. Odznakę Honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, nadaną przez Ministra Środowiska, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP, Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce.

Poza działalnością prośrodowiskową zajmuje się prowadzeniem pracowni artystycznej „Glina i roślina”, w której uczy sztuki lepienia, szkliwienia i wypalania przedmiotów z gliny. Równie wiele przyjemności zapewnia jej pielęgnowanie ogrodu kwietnego i spędzanie czasu w towarzystwie dwóch radosnych terierów.

tel. +48 61 655 81 00
[email protected]

PIOTR TALAGA

redaktor naczelny wydawnictw
zastępca redaktor naczelnej

Z prasą regionalną związany od początku lat 90. Piastował funkcje redaktora naczelnego miesięcznika „Poznań Magazine” oraz tygodnika „Życie Konina”, zastępcy red. nacz. „Głosu Wielkopolskiego” oraz inne funkcje kierownicze w poznańskich redakcjach prasy codziennej. Zajmował się problematyką miejską, społeczną i gospodarczą, w tym tropieniem nieprawidłowości. Przez kilka lat pracował w administracji samorządowej. Do Abrys trafił w 2016 r. obejmując stanowisko redaktora naczelnego wydawnictw. Wykładowca uniwersytecki, Sekretarz Rady Programowej „Radia Merkury” (2008-2011). Współautor książek „Sprawa Ziętary. Zbrodnia i klęska państwa” oraz monografii związanych z historią prasy regionalnej i NSZZ „Solidarność” w Wielkopolsce.

Laureat nagród i wyróżnień w tym m.in.: „Nagroda Watergate” (wraz z Krzysztofem M. Kaźmierczakiem), Nagroda im. Józefa Łukaszewicza (wraz z Krzysztofem M. Kaźmierczakiem), „Ostre Pióro” Business Centre Club, Wyróżnienie Honorowe nagrody im. Wojciecha Dolaty, „Osobowość dziennikarska”. Zainteresowania: muzyka, sport, historia, podróże.

tel. +48 61 655 81 31
[email protected]

TOMASZ SZYMKOWIAK

dyrektor ds. wydawnictw

Absolwent politologii o specjalizacji samorządowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawie od początku kariery zawodowej związany z firmą Abrys sp. z o.o. gdzie rozpoczął prace pod okiem Wojciecha Dutki jako redaktor techniczny „Przeglądu Komunalnego”.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów wydawniczych, periodycznych i książkowych. Prelegent, moderator na konferencjach i kongresach poświęconych problematyce gospodarki komunalnej, w szczególności prawnych i systemowych zagadnień gospodarki odpadami komunalnymi. W ostatnim okresie ujawnił talent do realizacji krótkich branżowych programów wideo, emitowanych w internecie.

Tata trójki często niesfornych chłopaków. W czasie wolnym gotuje, czyta kryminały szwedzkie i rosyjskie, a słucha polskich. Interesuje się historią i polityką, także samorządową.

tel. +48 61 655 81 06
[email protected]

BARTŁOMIEJ LEŚNIEWSKI

redaktor

Absolwent politologii o specjalności dziennikarskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia pogłębione na uniwersytecie w Chapel Hill, USA (Północna Karolina).

Najpierw związany z prasą main stream („Wprost”, Polska Agencja Prasowa, „Ozon”), potem branżową („Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, „Menedżer Zdrowia”). – Dobry dziennikarz jest jak słoń: musi mieć nosa, wielkie uszy i dobrą pamięć. Czasem jednak do tego trzeba dołożyć niesłoniową umiejętność poruszania się w składzie porcelany – mówi o swoim zawodzie.

Dumny ojciec dwójki dzieci, dziadek dwójki wnuków. Hobby: historia XIX i XX w.

tel. +48 539 549 453
[email protected]

KATARZYNA POLEROWICZ – KELMA

redaktor

 

 

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego, kierunek „Technologia żywności i żywienie człowieka”,
a także Uniwersytetu MERITO „Organizacja i Zarządzanie oświatą”, ukończyła również “Kluczowe kompetencje w biznesie” oraz wiele szkoleń z zakresu zarządzania marką i projektami.

Pracuje od 15 roku życia, a zaczynała od prowadzenia kawiarni młodzieżowej w Toruniu, później prowadziła dział handlowy producenta opakowań do żywności, projektowała strony internetowe, stworzyła portal informacyjny, pracowała w miesięczniku “Wieści Lubońskie”.

W ostatniej dekadzie pasją stała się dla niej branża edukacyjna i alternatywne metody kształcenia (Montessori). Utworzyła 4 szkoły, a 47 kolejnych współtworzyła już z większym zespołem w całej Polsce. Organizowała warsztaty dla rodziców i kursy propedeutyczne dla nauczycieli montessoriańskich we współpracy z trzema uczelniami, a także opracowywała strategie rozwoju dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczelni prywatnych.

Praca w Abrysie jest kolejnym rozdziałem w życiu zawodowym pełnym inspirujących przygód.

tel. +48 883 311 289
[email protected]

 

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

Dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

WSPÓŁPRACA

Henryk Bylka

Jerzy Duda

Krzysztof Mączkowski

Elżbieta Olędzka – Koprowska

Beata Raszka

Jerzy Staszczyk (Austria)

Radosław Gawlik
Zieloni 2004

Ryszard Grobelny
Związek Miast Polskich

Wojciech Janka
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Aleksander Kozłowski
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin

Dariusz Matlak
Polska Izba Godpodarki Odpadami

Tomasz Uciński
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Sławomir Rudowicz
Izba Branży Komunalnej

Elizeusz Cieślik
Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych

ZNAJDŹ NAS W SIECI