JESTEŚ W SERCU BRANŻY!

„Wodociągi-Kanalizacja” to, wydawane od 2003 r., czasopismo dla przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan, miast, gmin, powiatów, firm branżowych, inspektoratów ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznych, biur inżynierskich oraz uczelni wyższych.
Jego autorzy wskazują sposoby zarządzania przedsiębiorstwami i siecią wodociągową i kanalizacyjną, przykłady zastosowania nowoczesnych technologii, prezentują aktualne przepisy prawne wraz z ich interpretacją, a także informują o sposobach finansowania inwestycji. Redaktorzy miesięcznika byli nagradzani, m.in. w konkursie „Eko Dziennikarz”, organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Oprócz działalności wydawniczej, redakcja organizuje debaty, webinaria i szkolenia. Ich zakres odpowiada na najbardziej aktualne potrzeby branży i samorządów. To m.in. cykl szkoleń pt. „Prawo wod-kan w praktyce” oraz webinaria „Ochrona przed skutkami powodzi, zalań i podtopień”, „Rola samorządów w przeciwdziałaniach skutkom suszy, będącej wynikiem zmian klimatycznych”.
Podejmując aktualne tematy, chcemy łączyć cenną wiedzę z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej, z prezentacją usług i produktów firm, które – poprzez udział w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz obecność na łamach miesięcznika – realizują swoje cele biznesowe.
Nakład czasopisma to 4 500 egzemplarzy.

Magazyn „ Wodociągi-Kanalizacja”
dostępny jest zarówno w formie:
papierowej jak i elektronicznej (e-wydania).

DYSTRYBUCJA:

WYSYŁKA IMIENNA – w ramach bazy aktywnych prenumeratorów

BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA – podczas kongresów, konferencji i seminariów oraz najważniejszych imprez targowych w branży wod-kan.

 

Polecamy zakup pakietu:wersja papierowa + elektroniczna
w którym dodatkowo otrzymają państwo dostęp do pełnych zasobów e-czytelni w zakresie zamówionego tytułu.

Możliwy jest też zakup pojedynczych egzemplarzy czasopisma

0
EGZEMPLARZY MIESIĘCZNIE
0
LAT NA RYNKU
0
OPUBLIKOWANYCH TEKSTÓW
0
WYDARZEŃ BRANŻOWYCH
0
WSPÓŁPRACUJĄCYCH AUTORÓW
0
UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ON-LINE

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MIESIĘCZNIK
„WODOCIĄGI-KANALIZACJA”?

ZNANA I AKTYWNA MARKA

Jesteśmy obecni na rynku już 17 lat – pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2003 roku. W tym czasie magazyn zdobył wielu wiernych czytelników oraz reklamodawców.

Organizujemy wiele wydarzeń branżowych oraz prestiżowe konkursy (m.in. „Głośna woda”, „Inwestycja Roku wod-kan”).

UZNANI AUTORZY

Autorami wielu artykułów są znani i cenieni w branży eksperci reprezentujący rynkowych liderów i organizacje branżowe.

ATRAKCYJNA I KOMPLEKSOWA TEMATYKA

Magazyn porusza najważniejsze dla branży aktualne tematy. Czytelnicy znajdą w miesięczniku zagadnienia związane z nowoczesnymi i inteligentnymi rozwiązaniami
dla systemów wod-kan, możliwościami finansowania inwestycji, sposobami zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan, wyzwaniami i trendami branży oraz przepisami
prawnymi dotyczącymi branży.

PRECYZYJNA GRUPA DOCELOWA

Głównym odbiorcą pisma są jednostki samorządu terytorialnego oraz
kadra zarządzająca spółek wod-kan i oczyszczalni ścieków.
Pismo trafia także w ręce inżynierów branżowych, naukowców
i ekspertów związanych z rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym.

SZEROKA DYSTRYBUCJA I PROMOCJA

Wykorzystujemy wszelkie możliwości, aby dotrzeć do branży – zarówno kanały
tradycyjne, jak i internetowe, wydarzenia branżowe, konferencje, mailingi.

SYNERGIA Z PORTALKOMUNALNY.PL

Dzięki stałej współpracy redakcji z portalkomunalny.pl, którego firma
ABRYS jest wydawcą, na bieżąco dostarczamy najnowsze informacje z branży do grupy docelowej.

ZESPÓŁ

ROBERT GORCZYŃSKI

redaktor prowadzący

tel. +48 539 549 457

[email protected]

RADA PROGRAMOWA

 

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

dr inż. Emilia Den Boer
Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji

dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Beata Raszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. Marek Siewniak
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dr inż. Włodzimierz Urbaniak, prof UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Wydział Chemii

KOMITET NAUKOWY

 

prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Przewodniczący Komitetu
Politechnika Poznańska

dr inż. Henryk Bylka
Sekretarz Komitetu
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. January Bień
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. Jacek Czekała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Politechnika Śląska, Gliwice

prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Anna C. Majewska
Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman
Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
Politechnika Poznańska

ZNAJDŹ NAS W SIECI