Projekt bez tytułu (44)

Rodzinna firma

Abrys to połączenie wartości rodzinnych oraz odpowiedzialnego biznesu. Ta sytuacja od zawsze determinowała kulturę naszej pracy i stanowi jedną z podwalin sukcesu firmy. Dbamy o relacje z naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi, bazując na lojalności, wspieraniu się oraz dążeniu do wspólnego rozwoju.
Jesteśmy tacy od 35 lat.

Wojciech Dutka

Założycielem firmy Abrys Sp. z o.o. jest Wojciech Dutka.
Inżynier z wykształcenia i miłośnik środowiska założył ABRYS niemal 33 lata temu, podążając za rozwijającą się branżą ochrony środowiska oraz gospodarki komunalnej. To on wytyczył główne kierunki działania, zainicjował i zrealizował wiele projektów. Jednym z najważniejszych był miesięcznik „Przegląd Komunalny” – pierwsze i w zasadzie do dziś wyjątkowe czasopismo dla administracji publicznej i branży komunalnej. Zainicjował i rozwijał także cykliczne konferencje popularnonaukowe, szkolenia, zjazdy ekologiczne, które z czasem przekształciły się w międzynarodowe kongresy. Po jego tragicznej śmierci w 2005 roku, jego córka Magdalena Dutka kontynuuje dzieło ojca.
Projekt bez tytułu (38)

ZARZĄD

Magdalena Dutka
Prezes Zarządu
Robert Rosa
Wiceprezes Zarządu

MISJA

 
Jesteśmy jednym z pionierów i liderów wśród firm, których misją jest dostarczanie wiedzy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Czynimy to poprzez własne media (czasopisma, portal informacyjny, YouTube,) kongresy, konferencje, szkolenia, webinaria, projekty edukacyjne, prelekcje, publikacje,  projekty edukacji ekologicznej oraz konkursy.

PASJONACI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasi pracownicy to ludzie z pasją, w większości absolwenci kierunków związanych z ochroną środowiska na uznanych polskich uczelniach.
Każdy z nas stara się być eko i minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko, przy okazji zachęcając do tego innych. Wielu pracowników angażuje się w różne akcje, mające na celu promowanie proekologicznych postaw. Na przykład Dział Edukacji Ekologicznej przeprowadza warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów czy też prelekcje w szkołach i przedszkolach, dotyczące ochrony powietrza, klimatu i środowiska.
Sukces jest wynikiem zaangażowania naszych pracowników, dlatego wspieramy rozwój zespołu, aby każdy mógł wydobyć z siebie to, co najlepsze, nie tylko jako wykwalifikowany pracownik, ale również jako wyjątkowa osoba.
Chodzi o to, aby jak najlepiej realizować się w pracy i kultywować wspólne ideały poza nią, czego jednym z przykładów jest rewitalizacja ogrodu w Centrum Wspierania Rodzin w Poznaniu. Ten szczytny projekt zrealizowaliśmy właśnie dzięki wsparciu całej załogi firmy ABRYS, a także wolontariuszy, których zainspirowaliśmy do podjęcia współpracy.

ABRYS LIFE

Od maja 2024 r. wydajemy kwartalnik Abrys Life, w którym zamieszczamy informacje na temat tego, co dzieje się w naszej firmie. Piszemy w nim m.in. o naszych branżowych realizacjach, sukcesach sportowych, pasjach pracowników oraz zdradzamy nasze plany i pomysły na przyszłość. 

NASZA HISTORIA  1988 – 2024

timeline_pre_loader
ABRYS 1988

1988

założenie firmy Abrys przez Wojciecha Dutkę

1991

wydanie pierwszego numeru miesięcznika “Przegląd Komunalny”

1992

początek cyklu szkoleń dla samorządów na temat gospodarki odpadami i utworzenie w firmie Działu Konferencji i Szkoleń

1993

pierwsze szkolenia dla samorządów dotyczące gospodarki wodnej

1997

organizacja pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Ekologicznego w Poznaniu, obecnie Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment

1998

Targi POLEKO

1999

zorganizowanie setnej konferencji przez Abrys

1999

pierwsza edycja Konkursu Puchar Recyklingu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów

2001

pierwszy numer czasopism “Czysta Energia” i “Recykling”

2001

10 lat Przeglądu Komunalnego, Rada Programowa

2001

pierwsza Nagroda Pracy Organicznej

2001

złoty medal “EKO-LAS” za edukację ekologiczna na Międzynarodowych Targach Bydgoskich

2002

utworzenie portalu www.komunalny.pl

(obecnie www.PortalKomunalny.pl)

2003

pierwszy numer miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja”

2004

pierwsza edycja konkursu  Promotor Energetyki Odnawialnej miesięcznika Czystej Energii

2005

Targi w Monachium – początek zagranicznej współpracy

2005

objęcie stanowiska prezesa Abrys przez Magdalenę Dutkę

2007

pierwszy numer miesięcznika “Zieleń miejska” i pierwsze forum “Miejska Sztuka Ogrodowa” podczas targów GARDENIA w Poznaniu

2009

utworzenie portalu edukacji ekologicznej ekoedu.com.pl (wcześniej zielonalekcja.pl)

2011

20 lat Przeglądu Komunalnego

2011

pierwsza edycja konkursu “Ekoodpowiedzialni w biznesie”

2012

pierwsza edycja konkursu “Inspiracje w przestrzeni”

2014

utworzenie działu edukacji ekologicznej realizującego projekty dla gmin i firm

2015

organizacja pierwszego Międzynarodowego Kongresu Branży Wod-Kan ENVICON Water

2015

nagroda Ministerstwa Środowiska za kampanię Misja-emisja w konkursie „Najbardziej aktywni dla czystego powietrza”

2017

medal Polskiej Izby Ekologii „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”

2017

utworzenie czasopisma “Energia i Recykling” poświęconego gospodarce obiegu zamkniętego

2018

jubileusz 30-lecia firmy Abrys

2019

20 edycja konkursu Puchar Recyklingu

2020

budowa studia nagraniowo-transmisyjnego

2020

pierwsze realizacje online

2021

I Ekologiczny Festiwal Online EKOFESTON

2021

30-lecie miesięcznika “Przegląd Komunalny”

2023

20. edycja Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii.

2023

Inauguracja obchodów 35-lecia firmy podczas Gali Kongresu ENVICON

 

ABRYS 2023